Home

Pracuji jako docent na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, spolupracuji i s Centrem pro behaviorální experimenty (CEBEX), pražské neziskové organizaci (kontaktní údaje jsou uvedeny níže).

Můj výzkum i výuka spadají do oborů behaviorální ekonomie, sociální psychologie a organizačních věd. Specializuji se na architekturu volby ve firmách i ve veřejné sféře (tzv. "nudging", situační opatření na zlepšování rozhodování), hodnocení efektivnosti politik a na terénní a laboratorní experimenty v oblasti nečestnosti, podvádění a rozhodovacích chyb. 

Příležitostně píši komentáře do několika českých novin, časopisů a magazínů – vizte můj blog či archiv populárních článků.

Kontakty:

Katedra managementu
Fakult
a podnikohospodářská VŠE [web]
nám. W. Churchilla 4, 130 67  PRAHA 3 
Kancelář: RB 426
E-mail: petr.houdek[at]vse.cz
Katedra managementu a ekonomie
Fakulta sociálně ekonomická UJEP
[web]
Moskevská 54, 400 96  ÚSTÍ NAD LABEM
Kancelář: MO 226 
E-mail: petr.houdek[at]ujep.cz 
 
Katedra filosofie a dějin přírodních věd 
Přírodovědecká fakulta UK
[web]
Viničná 7, 128 44  PRAHA 2
Kancelář: 245 
​E-mail: petr.houdek[at]natur.cuni.cz
 
Centrum pro behaviorální experimenty 
CEBEX
 [web]
Jungmannova 28/17, 110 00  PRAHA 1
Kancelář: 118/B
E-mail: petr.houdek[at]cebex.cz

 

[Stránky jsou ve výstavbě.]